titel

Welkom bij Expertisecentrum Adapt

Wat kunnen wij voor u betekenen? Expertisecentrum Adapt zet zich in voor de leerlingenzorg en schoolontwikkeling op basisscholen. We werken vanuit de gedachte van handelingsgericht werken en handelingsgerichte diagnostiek. Een team van orthopedagogen en onderwijsspecialisten, adviseert, begeleidt, coacht en ondersteunt leerkrachten, intern begeleiders en schoolteams.

We werken vraaggericht en leveren maatwerk. Of het nu gaat om een leerlingbespreking of een scholingstraject voor het team, wij staan u graag ter zijde met onze expertise.