De Wet op Passend Onderwijs bepaalt dat de schoolbesturen per regio moeten samenwerken in een regionaal samenwerkingsverband (swv). In het primair onderwijs zijn er 75. Rond Zwolle gaat het om samenwerkingsverband 2305 PO. Het swv 2305PO beslaat de gemeenten Zwolle, Kampen, Zwartewaterland (behalve Zwartsluis), Staphorst ( behalve de kern van Staphorst), Olst-Wijhe, Raalte, Hattem, Heerde en Oldebroek. Schoolbesturen met basisscholen in deze gemeenten werken samen, aangevuld met de scholen voor Speciaal Onderwijs voor cluster 3 en 4 in de regio.

Deelregio De Brug is één van de zeven deelregio’s in het regionale swv 2305PO. De deelregio heeft een bestuur, samengesteld vanuit de besturen behorend bij deze deelregio. Bart Kloppenburg is coördinator van de deelregio en u kunt contact met hem opnemen via mail of 06-40585336.

Deelregio De Brug