Waar kennis en ervaring samenkomen

Expertisecentrum Adapt zet zich in voor leerlingbegeleiding en schoolontwikkeling van scholen binnen het basisonderwijs. EC Adapt is per augustus 2014 ontstaan uit het eerdere Expertisecentrum De Brug, centrum voor leerlingbegeleiding in Zwolle en omgeving.

Onze orthopedagogen en onderwijsspecialisten leveren maatwerk en werken vanuit de visie van handelingsgericht werken en handelingsgerichte diagnostiek. Door uit te gaan van de ondersteuningsbehoeften van een kind wordt bevorderd dat elke leerling zoveel mogelijk ‘onderwijs op maat’ krijgt, wat bijdraagt aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs en recht doet aan passend onderwijs. Doel hierbij is een maximale vorm van thuisnabij onderwijs. Daarnaast biedt EC Adapt ondersteuning bij het beantwoorden van hulpvragen binnen het zorgprofiel van de scholen.

Vanuit de leerlingbegeleiding is de externe begeleider (EB-er) aangewezen als contactpersoon voor vragen omtrent de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen en hun leerkrachten op de basisschool. Ook wanneer bredere of schooloverstijgende vragen naar voren komen, kan Expertisecentrum Adapt u van dienst zijn.

Wat doet EC Adapt concreet?

  • Samen verkennen van mogelijkheden en grenzen van scholen in het kader van Passend Onderwijs
  • Ondersteuning bij kwaliteitsverbetering van het onderwijs op scholen, zoals het verbeteren van de zorgstructuur op school en implementeren van effectieve leerlingbegeleiding passend bij de school
  • Advisering bij besluitvorming over wat de school leerlingen en hun ouders wel/niet kan bieden met behulp van handelingsgericht werken en/of handelingsgerichte diagnostiek
  • (Team)scholing op uiteenlopende gebieden (missie/visie; coöperatief leren; handelingsgericht en opbrengstgericht werken; groepsplannen; (hoog)begaafdheid; ontwikkelingsperspectief; taakspel etc.)

EC Adapt verleent momenteel diensten aan ruim 85 scholen, waaronder Stichting Cambium, Stichting Vivente, Federatie Veluwezoom & IJsselstreek, VPCPO De Akker, VCPO Hasselt, CNS Nunspeet, VCO Harderwijk en Ver Rehoboth Urk.