EC Adapt heeft haar dienstenaanbod afgestemd op diverse niveaus binnen het onderwijs. Onze medewerkers hebben een zeer uiteenlopend scala aan specialismen waarmee we in staat zijn om een diversiteit aan vragen vanuit het werkveld te bedienen. Waar nodig en in overleg maken wij gebruik van de inzet van en samenwerking met krachtige netwerkpartners.

  1. Individueel leerling niveau (onderzoek, observaties etc.)
  2. Groepsniveau (beïnvloeden groepsdynamiek etc.)
  3. Leerkrachtniveau (coaching en gerichte training)
  4. Teamniveau (teamtrainingen, bv. Instructie, sova, communicatie)
  5. Organisatieniveau (bv. zorgstructuur, missie/visie, pedagogisch klimaat, partnerschap)
  6. Bestuursniveau (bv. Advisering functioneren, audits, ib-netwerk etc.)
  7. Nascholing

In het linkermenu vindt u alle aanwezige specialismen per niveau.