Intelligentieonderzoek individueel Johan Hardeman, Petra Hol (NIO)

Dyslexieonderzoek Johan Hardeman

Dyscalculieonderzoek en rekenprocesonderzoek Johan Hardeman, Sitie Pebesma, Petra Hol, Bettine de Jong

Neuropsychologisch onderzoek (NEPSY) Lotte van Baal, Bettine de Jong, Judith Huizenga, Petra Hol, Sitie Pebesma

Speldiagnostiek jonge kind Bettine de Jong

Oplossingsgerichte gesprekken/begeleiding Judith Huizenga, Jeanine Drost

Kids skills Ceciel Gortges, Sitie Pebesma, Jeanine Drost, Erik Timmerman

Begeleiding lees- en spellingontwikkeling, dyslexie compenserende software Hanneke Maurer, Tetta Talma

Begeleiding rondom hoogbegaafde leerlingen Petra Hol

Begeleiding rondom ZML leerlingen Erik Timmerman, Bettine de Jong

Begeleiding rondom SO 3 problematiek Erik Timmerman

Begeleiding rondom SO 4 problematiek/psycho-educatie Ceciel Gortges

Begeleiding rondom thuiszitters Petra van Gaalen

Advies rondom in- en uitstroom Petra van Gaalen, Erik Timmerman