Analyse en inrichting zorgstructuur Lotte van Baal, Petra van Gaalen, Petra Hol, Bettine de Jong, Judith Huizenga, Bart Kloppenburg, Jeanine Drost, Sandra Lugtenberg

Opzetten MDO’s Bettine de Jong, Judith Huizenga, Lotte van Baal, Jeanine Drost, Sandra Lugtenberg

Groepsplannen/HGW Petra van Gaalen, Jeanine Drost (Hanneke)

EDI/IGDI/Directe instructie model Petra Hol, Petra van Gaalen, Sandra Lugtenberg (Hanneke )

Waar sta je voor? Daar ga je voor! (Missie visie traject) Bart Kloppenburg, Petra Hol, Jeanine Drost

Kleine scholen icm krimpproblematiek Bart Kloppenburg

Professionele leergemeenschap Bart Kloppenburg, Petra Hol

PBS Bart Kloppenburg

Ouderbetrokkenheid Bart Kloppenburg, Sandra Lugtenberg

Samenwerking onderwijs en zorg Petra Hol, Petra van Gaalen

Samenwerken als managementteam Bart Kloppenburg, Jeanine Drost