Leerkracht-IB-directieniveau

Een goed functionerend management team is voor elke school van groot belang. De orthopedagoog of onderwijsspecialist kan binnen de school coachen, begeleiden en adviseren middels maatwerktrajecten.

Coaching traject voor (startende) intern begeleiders en/of directeuren

De orthopedagoog of onderwijsspecialist biedt coaching op maat voor ib-ers / schooldirecteuren. Afhankelijk van de vraag wordt een traject uitgezet, waarin ruimte is voor de vragen van de school als voor de vragen van de persoon zelf. Ook kan de orthopedagoog of onderwijsspecialist intervisie rondom een casus binnen een schoolteam of bovenschools (of voor startende leerkrachten) begeleiden.

Coaching traject voor (startende) leerkrachten

Van een startende leerkracht wordt veel verwacht. Soms is er vanuit school (te) weinig ruimte voor begeleiding. Ook voor leerkrachten die al jaren voor de klas staan, kan het helpend zijn om iemand mee te laten kijken als spiegel en/of om het werk behapbaar te houden en weer meer werkplezier te krijgen.

Met gerichte begeleiding kan de (startende) leerkracht de kwaliteit van de lessen verbeteren en handvaten krijgen rondom klassenmanagement, toepassen van differentiatie binnen instructie en het functioneren binnen een schoolteam. De orthopedagoog of onderwijsspecialist biedt coaching op maat.

Leerkracht-IB-directieniveau