EC Adapt heeft een breed pallet aan nascholingsmogelijkheden op de volgende gebieden:

  • Vakdidactisch bekwaam
  • Pedagogisch bekwaam
  • en Diagnostiek.

In de linkerkolom ziet u een overzichtelijk overzicht hiervan.

Vanwege corona vindt er geen nascholing plaats bij Adapt. Maatwerk binnen een enkele school is wellicht wel mogelijk. Mocht u interesse hebben, stuur dan een mail naar info@ecadapt.nl en we gaan de mogelijkheden bekijken.

EC Adapt blijft ontwikkelingen op nieuw aanbod; deels op basis van ontwikkelingen en behoeften die wij waarnemen in de markt en deels omdat wij geattendeerd worden op een scholingsvraag. Mist u iets in ons aanbod? Laat het ons weten op info@ecadapt.nl en wij nemen contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

In principe staan alle cursussen open voor iedere belangstellende, als dit niet zo is, dan staat dat duidelijk vermeld.

Personen die werkzaam zijn op scholen die aangesloten zijn bij de deelregio kunnen deelnemen aan een cursus en daarbij (reeds) ingekochtte uren inzetten. Overigens kunnen zij er ook voor kiezen een factuur te ontvangen.