Cursus ‘directe instructie model (IGDI/EDI)

 

Data

Deze scholing kan op maat aangeboden worden.

Aanleiding

De didactische aanpak van de leerkracht blijkt op nummer één te staan als het gaat om factoren op leerkrachtniveau die de leerprestaties van leerlingen positief beïnvloeden (Marzano/Hattie). Een goede instructieles is efficiënt en biedt voldoende mogelijkheden tot differentiatie en draagt zo bij aan een hogere kwaliteit van je onderwijs. Een bewezen goed model om instructie te geven is het directe instructie-model Expliciete directe Instructie of Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie). Maar hoe zet je dit nu effectief in en waar liggen verbeterpunten?

Doelgroep

IB-ers, Leerkrachten, leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten binnen het (speciaal) basisonderwijs.

Kan op maat aangeboden worden voor schoolteams.

Inhoud

In bijeenkomst 1 wordt ingegaan op voorwaarden voor en onderdelen van directe instructiemodel. Er wordt ingezoomd op het bepalen van je lesdoel; de vorm en inhoud van instructie; het activeren van leerlingen tijdens de verschillende lesonderdelen en het stellen van controle van begripsvragen.

Tussendoor geef je een instructieles die je zo mogelijk opneemt.

In bijeenkomst 2 wordt deze les geanalyseerd en  wordt verder ingezoomd op jouw leervragen. Daarnaast komen aan bod: het geven van feedback, lesevaluatie en lesafsluiting.

Voor schoolteams kan er ingezoomd worden op één vakgebied met klassenbezoeken tussen de beide bijeenkomsten in.

Omvang

Twee bijeenkomsten van 2 uur en lezen van literatuur en het maken van een praktijkopdracht.

Door wie

Petra Hol-van Dijk en Petra van Gaalen-Renes, orthopedagogen generalistPetra Hol-van Dijk Petra van Gaalen-Renes

Kosten

De kosten voor deze cursus bedragen € 150 of 2 uur ingekochte Adapt schooluren.

Aanmelden voor deze cursus