Analyse van de Zorgstructuur

Aanleiding

De ‘zorgstructuur’ is een veelgebruikt begrip en omvat alles wat te maken heeft met het (intern) handelen op een school als het gaat om kunnen afstemmen op verschillen tussen leerlingen. Iedereen in school speelt hierin een bepaalde rol. Zeker nu Passend Onderwijs van kracht is, is het van belang dat de zorgstructuur op je school stevig staat en helder is voor iedereen (inclusief ouders). Om duidelijk te krijgen hoe de zorgstructuur op jouw school is opgebouwd en waar verbeterpunten liggen, wordt er een analyse van de zorgstructuur gedaan, waarbij het kan gaan om:

  • Bepalen wat sterke en zwakke kanten van de huidige zorgstructuur zijn
  • Taken en verantwoordelijkheden van een ieder helder te krijgen
  • De afstemming en wisselwerking tussen intern begeleider en leerkracht en ouders te verbeteren
  • Effectiever omgaan met verschillen tussen kinderen

Hierbij zal het gaan om een analyse van bestaande (zorg)documenten en het voeren van interviews met leerkrachten, intern begeleider(s), directie en ouders om te komen tot een conclusie en concrete adviezen aan de school als het gaat om de interne zorgstructuur. Het opstellen van een plan van aanpak kan een volgende stap zijn.

Doelgroep

Schoolteams

Omvang

Afhankelijk van intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt de behoefte van het team (directie/MT) gepeild en wordt er een traject op maat samengesteld.

Locatie

Op eigen locatie.

Kosten

Offerte op maat. Prijs afhankelijk van uitkomst intakegesprek.

Informatie

Petra Hol-van Dijk, orthopedagoog generalist

 

Aanmelden voor deze cursus