Bouwen aan jezelf en aan de groep

Doel

Het doel van de training is om het gevoel van veiligheid in klassen te versterken, waardoor de kinderen meer op elkaar betrokken raken. Daarnaast wordt de leerkracht gecoacht in het effectief begeleiden van de klas.

Doelgroep

Leerkracht(en) met hun groep, waarbij sprake is van: - een onveilige groep, door pestgedrag, buitensluiten, subgroepvorming, enz. - een leerkracht die de grip op de groep verliest - orde problemen

Inhoud/omvang

 • Intakegesprek en ouderavond vooraf
 • Er wordt een les meegekeken in de klas om beter zicht te krijgen op de problematiek
 • Lessencyclus:
 • 5 lessen vinden gescheiden plaats (jongens/meisjes)
 • 1 les gezamenlijk
 • 4 lessen gescheiden
 • 1 examenles gezamenlijk en met ouders
 • 1 terugkomles (2 uur) na twee maanden
 • De leerkracht doet actief mee in de lessen en verzorgt zelf ook inhoud in overleg met de trainer
 • Ondersteuning via mail voor de leerkracht
 • Thema’s die aan de orde komen: kennismaken, vertrouwen, gevoelens, problemen, helpen, grenzen, samenwerken, vertrouwen in de groep, (cyber)pesten

Werkwijze

De training is gericht op leren door te ervaren (leisure learning). Door middel van rollenspellen, samenwerkings- en discussieopdrachten leren de kinderen eigen competenties kennen en versterken. Er wordt begonnen op persoonlijk niveau, van waaruit steeds meer op groepsniveau gewerkt wordt. De leerkracht geeft elke les een onderdeel en krijgt hier na afloop feedback op, zodat de leerkracht ook de inhoud van de training voort kan zetten onder schooltijd.

Locatie, kosten en nadere informatie

Voorkeur: gymzaal of speellokaal. Uitvoering Nienke de Groot www.nienkedegroot.nl