Cursus nieuwe kaders Meldcode

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Ook voor professionals in het onderwijs is deze meldcode een verplichting. In deze cursus leren professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Ook wordt aandacht besteedt aan het onderdeel "De vijf stappen in mijn organisatie". Dit is een stappenplan dat iedere onderwijsinstelling gereed moet hebben.

Achtergrond

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig en niet altijd zichtbaar probleem. In Nederland zijn naar schatting jaarlijks 200 000 volwassenen en 119 000 kinderen slachtoffer. Om te zorgen voor veiligheid en de juiste hulp is het belangrijk dat signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling goed in beeld zijn bij mensen die hier in hun werk zicht op hebben.

De Meldcode helpt beroepskrachten bij hoe ze kunnen handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Melden bij Veilig Thuis wordt bij vermoedens van acute en structurele onveiligheid de professionele norm. Vanaf 1 januari 2019 zijn onderwijsinstellingen wettelijk verplicht om het afwegingskader te hanteren. Beroepskrachten werken dan officieel met de verbeterde meldcode.

Door de aanpassing van de meldcode komen signalen en vermoedens van ernstig huiselijk geweld of kindermishandeling eerder en vaker in beeld bij Veilig Thuis. Ook wanneer de professional zelf hulp kan bieden of organiseren. Een melding doen betekent immers niet dat de professional de hulpverlening overdraagt, maar dat hij samen met Veilig Thuis werkt aan veiligheid voor het slachtoffer. Met de aanpassing Meldcode werken we samen aan een betere aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

In deze cursus leren professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Ook wordt aandacht besteedt aan het onderdeel "De vijf stappen in mijn organisatie". Dit is een stappenplan dat iedere onderwijsinstelling gereed moet hebben.

Door wie

Deze masterclass wordt gegeven door Bart Kloppenburg, MA. Directeur Expertisecentrum Adapt.

 

Datum

Dinsdag 26 november 2019 van 16:00 tot 18:00

Aanmelden voor deze cursus