Training / Cursus / ADHD Een nieuwe koers

Data (2019)

In beraad.

Het minimale aantal vereiste deelnemers is zes.

Aanleiding

Een leerling met ADHD in de klas voelt voor een leerkracht soms als rechtuit willen varen terwijl er een wervelwind om je heen waait. Dan is een nieuwe koers varen die bestand is tegen wervelwinden een regelrechte uitkomst.

Doelgroep

Leerkrachten, ib-ers, rt-ers.

Inhoud

Door je aanpak te baseren op objectieve observaties van probleemsituaties, het analyseren van het gedrag in verschillende situaties en het toepassen van cognitief gedragstherapeutische principes in de onderwijsleersituatie wordt een op de individuele leerling toegespitste behandeling in gang gezet. Geringe aanpassingen aan de situatie en/of aan de gevolgen van gedrag kunnen zo al een groot effect sorteren.

Auteur Esther ten Brink; Co-auteur Mirjam Hinfelaar en ik wilden leraren op een vrij eenvoudige manier leren om de aandacht te richten op (het gebrek aan) executieve functies bij kinderen met ADHD. Dit zijn de ‘regelfuncties’ die we gebruiken bij het coördineren en organiseren van ons gedrag. Bij kinderen met ADHD werken deze functies niet goed. En, heel belangrijk, ieder kind met ADHD is en reageert anders. Met dit boek trainen we leraren om ‘een situatie’ met een kind met ADHD in drie stappen aan te pakken. Kijk, analyseer en bepaal pas dan wat het kind nodig heeft. In plaats van ‘algemene weetjes’ over ADHD toe te passen.

Nieuw is dat de koers een breed draagvlak krijgt door nauw samen te werken met ouders en collega's en hun aandeel in de aansturing expliciet te maken. Een ander vernieuwend aspect aan de training is dat het ontwikkelen van een professionele houding van de leerkracht zich als een rode draad door de training vlecht. De leerkracht hoeft geen therapeut te worden, maar kan met zijn houding wel een belangrijke bijdrage leveren aan de behandeling van kinderen met ADHD. Als leerkracht krijg je tijdens de cursus handvatten om probleemgedrag van kinderen met ADHD te beïnvloeden, je leert de emoties die ADHD-gedrag bij je zelf oproepen beter te hanteren en samen te werken met ouders in de aanpak van deze kinderen.

Omvang en kosten

Zes bijeenkomsten van 2,5 uur op dinsdagmiddag. De kosten bedragen drie Adapturen of € 185 voor het totale programma.

Door wie

De cursus wordt gegeven door Hanneke Maurer, onderwijsspecialist EC Adapt. Hanneke heeft de opleiding voor deze training gevolgd bij één van de ontwikkelaars van deze training; Esther ten Brink, psychotherapeut/GZ-psycholoog en expert op het gebied van ADHD.

Zie interview met Esther ten Brink;

https://www.pearsonacademy.nl/interview-esther-ten-brink-een-nieuwe-koers

Kosten

De kosten voor deze training bedragen € 300 of 4 uur ingekochte Adapt schooluren.

Aanmelden voor deze cursus