Training gespreksvoering met (jonge) kinderen

Data

Donderdag 3 oktober, 17 oktober en 14 november 2019 van 16.00 – 18.00 uur

Aanleiding

Binnen het onderwijs is het praten met kinderen een dagelijkse bezigheid. Gesprekken met kinderen vormen een vast onderdeel van de HGW-cyclus, zowel op groepsniveau als op individueel niveau. Door gesprekken met leerlingen te voeren, betrekken we hen actief bij hun eigen ontwikkeling. Veel kinderen blijken hun eigen onderwijsbehoeften goed te kunnen aangeven.

Doelgroep

De training is geschikt voor IB-ers, RT-ers, leerkrachten, onderwijsassistenten en leerkrachtondersteuners

Inhoud

Martine Delfos heeft een boek geschreven over de gespreksvoering met kinderen (‘Luister je wel naar mij?’) Dit boek vormt de basis voor de cursus. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van het oplossingsgericht werken met kinderen. De oplossingsgerichte aanpak past goed bij de manier waarop kinderen naar de wereld kijken.

Tijdens de cursus zal er aandacht zijn voor de wijze waarop de volwassene (leerkracht, IB-er, onderwijsassistent,..) in gesprek kan gaan met het kind en hoe volwassene en kind samen kunnen communiceren op basis van hun (on)mogelijkheden. Hierbij wordt uitgegaan van kinderen in de leeftijd van 4 – 12 jaar.

Er zal er informatie worden gegeven over de leefwereld van het kind, gespreksvoering in het algemeen en verschillende gesprekstechnieken. Ook zal er aandacht worden besteed aan materialen en hulpmiddelen die ingezet kunnen worden bij de gespreksvoering met kinderen. De theoretische kennis wordt gekoppeld aan de praktijk en tijdens de bijeenkomsten is er ruimte voor praktische oefening.

Omvang

De training bestaat uit 3 bijeenkomsten en een praktische thuisopdracht, waarbij de deelnemer aan de hand van de opgedane kennis in gesprek gaat met een kind.

Door wie

De training wordt gegeven door Judith Huizenga, NVO basis-orthopedagoog.

Kosten

De kosten voor deze training bedragen € 225 of 3 uur ingekochte Adapt schooluren.

Aanmelden voor deze cursus