Handelingsgericht werken 2.0 – Schoolgebonden begeleidingstraject rondom HGW

Aanleiding

Passend onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs. Voor elk kind het onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Dit vraagt dus om vormgeving van kwalitatief goed en verantwoord onderwijs aan leerlingen binnen je eigen basisschool. Handelingsgericht werken (HGW) is een succesvol middel om Passend Onderwijs verder in te voeren.

HGW beoogt de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen te verbeteren. Het concretiseert passend onderwijs en doeltreffende leerling begeleiding zodat een team effectief kan omgaan met de overeenkomsten en verschillen tussen leerlingen. HGW is een planmatige en cyclische werkwijze waarbij onderwijsprofessionals – leerkrachten, IB-ers, leidinggevenden en externe ondersteuners – de 7 uitgangspunten toepassen.

Veel scholen hebben hun zorg vormgegeven vanuit de uitgangspunten van HGW. Het handelingsgericht werken bestaat namelijk al een heel aantal jaren. Recent onderzoek en voortschrijdend inzicht heeft het concept HGW versterkt. HGW 2.0 is een manier om het HGW-werken in de school weer op te frissen en aan te scherpen aan de nieuwste inzichten.

Doelgroep

Schoolteams

Inhoud

N.a.v. een intakegesprek worden de doelen voor de schoolbegeleiding gesteld. Hierin worden de nieuwste inzichten van handelingsgericht werken meegenomen. Het HGW traject wordt op maat aangeboden en is vaak een combinatie van scholingsbijeenkomsten met het team, coaching van de IB-er, klassenbezoeken en overlegmomenten met de werkgroep HGW binnen de school. Het gaat hierbij dan vaak om een langlopend traject. Ook kortere trajecten zijn mogelijk. Hierbij kan het gaan om één onderdeel van HGW waar de school op dat moment mee bezig is en dat aan bod kan komen in een nascholingsmoment, wat besproken zal worden in een vooroverleg. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het samenwerken met externe zorgpartners in een ondersteuningsteam of een multidisciplinair team.

Omvang

Traject op maat

Locatie

Op eigen locatie

Kosten

Op offerte basis. Prijs afhankelijk van uitkomst intake/vooroverleg.

InformatiePetra van Gaalen, orthopedagoog generalist Petra Hol-van Dijk, orthopedagoog generalist

 

Aanmelden voor deze cursus