Oriëntatietraject: Intern begeleider iets voor mij?

Voor wie?

Oriëntatie en vormingstraject voor leerkrachten die mogelijk ambitie hebben richting de interne begeleiding. Reflectie en oriëntatie voor startende IB-ers op de volle breedte van hun rol in de school.

Data

Woensdag 1 april 2020 en woensdag 13 mei 2020 van 14:00 tot 17:00.

Doelstelling

Aan het eind van het traject zijn de cursisten in staat om een keuze te maken of ze al dan niet intern begeleider willen worden.

Cursisten die deze keuze al hebben gemaakt zijn in staat de ontwikkelingen binnen het onderwijs te koppelen aan hun eigen rol binnen de ontwikkelingen op de eigen school.

Bijeenkomst 1 De IB-er, verbinder van de school in 2020

-       Huidige visie en beschouwing op de interne begeleider

-       Inhoud, verantwoordelijkheden en competenties

-       Passend onderwijs en de relatie naar het nieuwe inspectiekader

-       De kracht van samen: het betrekken van ouders en jeugdzorg

-       De meerwaarde van partnerschap en multidisciplinair werken

Bijeenkomst 2 De IB-er als coach en (bege)leider

-       De IB-er in de helikopter; Onderwijskundig leiderschap in samenwerking met de schoolleider

-       De IB-er als coach

-       Zelfreflectie en professionele kwetsbaarheid

U ontvangt een certificaat als bewijs van deelname, welke gebruikt kan worden voor het lerarenregister.

Kosten

De kosten voor dit traject zijn €250. Het is ook mogelijk het te financieren vanuit Adapt schooluren. Dan kost het je school drie Adapt uren.

Aanmelden voor deze cursus