Masterclass EDI met kleuters door Expertis onderwijsadvies

Datum

Woensdag 13 november 2019 van 13:30 tot 16:30

Aanleiding

Veel scholen werken met het EDI-model (Expliciete Directe Instructie). Vooral leerkrachten in de onderbouw worstelen met wanneer de instructie leerkracht gestuurd gegeven moet worden en wanneer je kleuters zelf laat ontdekken en ervaren. Hoe kun je de werkwijze van EDI nu goed vertalen naar het werken in de onderbouw met een gecombineerde kleutergroep?

Doelgroep

Leerkrachten onderbouw basisscholen; belangstellenden.

Inhoud

Hoe kun je de werkwijze van EDI vertalen naar het werken in de onderbouw? Een aantal specifieke vragen komen hierbij naar voren: - Hoe past EDI binnen de visie op het werken met jongen kinderen? - Wanneer pas je EDI wel/niet toe in de onderbouw? - Hoe ziet een EDI-les er in de onderbouw uit? - Hoe pas ik EDI toe in een gecombineerde groep 0-1-2? - Hoe deel je doelen met leerlingen? - Hoe betrek je hoeken bij de instructie? Afhankelijk van het niveau van de deelnemers kan op een meer basis, dan wel verdiepend niveau ingestoken worden. Praktisch oefenen met een eigen les binnen een themavoorbereiding van de eigen school maakt onderdeel uit van de bijeenkomst.

Omvang

De masterclass omvat één middag van drie uur. Vanwege de externe spreker is een minimaal aantal van 15 deelnemers vereist en kunnen geen Adapturen worden ingezet. De kosten bedragen € 125 per persoon.

Door wie?

Marjan van der Maas, gecertificeerd EDI-trainer (Expertis Onderwijsadviseurs).

Klik hieronder voor je aanmelding

Aanmelden voor deze cursus