Masterclass Hoogbegaafdheid: planmatige aanpak voor de (hoog)begaafde leerling

Datum

Er zijn inmiddels zes personen die belangstelling hebben voor deze masterclass. Zodra er meer belangstelling is, gaan we deze inplannen in overleg met de gegadigden.

Aanleiding

(Hoog)begaafde leerlingen hebben behoefte aan een ander of uitgebreider onderwijsaanbod om hun talenten te (laten) ontwikkelen. Veel scholen zijn zoekende naar een planmatige aanpak voor deze leerlingen. Om schoolbreed te werken aan de ontwikkeling van de (denk-)vaardigheden van (hoog)begaafde leerlingen is er in samenwerking met SLO en ParnasSys een leerlijn ontworpen. Deze leerlijn heeft ook een plek gekregen binnen de leerlijnen in Parnassys. Deze leerlijnen zijn voorzien van brongerichte toelichtingen en bij de doelen staan praktische handelingssuggesties per bouw, passend bij de Meervoudige Intelligentie van Gardner en de Taxonomie van Bloom.

Doelgroep

IB-ers, Leerkrachten, leerkrachtondersteuners en onderwijsassistenten binnen het (speciaal) basisonderwijs.

Inhoud

In deze masterclass nemen we jullie mee in de mogelijkheden van het signaleren en planmatig werken met (hoog)begaafde leerlingen aan de hand van bovengenoemde leerlijnen van de SLO (binnen ParnasSys). Hieraan ligt het Kader voor Ontwikkeling van de SLO ten grondslag. Deze masterclass is een mooie gelegenheid als je zoekende bent naar een structurele aanpak voor (hoog)begaafde leerlingen binnen je school. Maar ook als je reeds werkt met een signaleringsinstrument als SIDI of DHH binnen je school, dan kun je in deze masterclass de vergelijking maken met je bestaande werkwijze. In deze masterclass worden diverse mogelijkheden van signalering en planmatig handelen via ParnasSys gepresenteerd en ga je zelf aan de slag in een demoversie om de werkwijze te ervaren.

Omvang

Eén bijeenkomst van 2,5 uur en voorbereiding door middel van literatuur.

Door wie

Martine Blonk-Meulenkamp, specialist Hoogbegaafdheid Driestar Educatief
en Petra Hol-van Dijk, orthopedagoog-generalist EC Adapt

Kosten

De kosten bedragen € 85 bij een minimaal aantal deelnemers van acht. Helaas is dit voor leden van de deelregio niet te financieren vanuit het urenbudget.

Aanmelden voor deze cursus