Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau (NIO)

Aanleiding

Zorgleerlingen die vanuit de groepen 7 of 8 een overstap gaan maken naar het voorgezet onderwijs en mogelijk in willen stromen in het Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) of praktijkonderwijs hebben hiervoor een geldig intelligentieonderzoek nodig (niet ouder dan 1 jaar op moment van aanmelding bij VO).

Vanuit EC Adapt willen we u ondersteunen bij uw beoordeling en advies aan de ouders/verzorgers van uw zorgleerling én schoolverlater. We bieden hiervoor een groepsgewijze afname van de NIO aan (grootte van de groep hangt af van de ondersteuningsbehoefte van de specifieke leerling). Vanuit de uitkomsten van dit onderzoek wordt een advies gegeven over de doorstroom van deze leerlingen naar het voortgezet onderwijs.

Daarnaast kan de NIO ook afgenomen worden bij een hele groep 8 als extra onderbouwing van het schooladvies voor instroom in het VO.

Doelgroep

Leerlingen en schoolverlaters uit groep 7 en 8

Omvang

  • Afname gedurende de ochtend
  • Interpretatie gegevens
  • Opstellen verslag bij individuele leerlingen (voor aanmelding bij LWOO/PRO)
  • Nagesprek bij afname bij een hele groep

Wanneer

Afnamemoment individuele leerlingen in november (en eventueel een tweede moment in februari).
Groepen in overleg

Locatie

Op Kantoor EC Adapt of op een van de centraal gelegen scholen. Bij een volledige groep op uw eigen locatie

Kosten

Individuele leerlingen 175 euro (afname inculsief advies)

Groepen op basis van leerlingbegeleidingsuren of op offertebasis

Informatie:

Petra van Gaalen, orthopedagoog generalist

Scholen binnen EC Adapt ontvangen jaarlijks in september een mailing met opgavenformulieren.

Aanmelden voor deze cursus