Niet-Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test (NSCCT)

Aanleiding

De NSCCT is bedoeld om leerkrachten in het basisonderwijs te helpen bij het ontwikkelen van een objectief beeld over de mogelijkheden van hun leerlingen. Sommige leerlingen laten op school minder zien dan wat ze in werkelijkheid kunnen. Met de NSCCT kan een snelle, globale inschatting gemaakt worden van de algemene niet-schoolse cognitieve capaciteiten van leerlingen met als doel leerlingen die onder hun niveau presteren te kunnen opsporen in de groepen 4 en 6. Vóór de testafname moet de leerkracht een inschatting maken van de mogelijkheden van de leerlingen op dezelfde schaal als de genormeerde testscore. Door de testscore te vergelijken met de eigen inschatting komt de leerkracht te weten welke leerlingen onder (of boven) hun niveau presteren.

Wanneer scholen de NSCCT jaarlijks bij de leerlingen van groep 4 en 6 afnemen dan kunnen ze de leerlingen, die om de twee jaar worden getest, volgen in hun ontwikkeling door de testresultaten op verschillende tijdstippen met elkaar te vergelijken.

Vanuit EC Adapt kan ondersteuning geboden worden bij de groepsgewijze afname van deze test, de verwerking en interpretatie van de gegevens en een bespreking van de resultaten op school.

Doelgroep

Alle leerlingen van groep 4 en/of 6

Omvang

Afhankelijk van de vraag van de school
Afname bij voorkeur in de periode oktober en november

Locatie

Op eigen locatie

Kosten

Offerte op maat of uit uren leerlingbegeleiding

Informatie:

Petra van Gaalen, orthopedagoog generalist

Aanmelden voor deze cursus