Training regieversterkend handelen voor leerkrachten

Aanleiding

Leerkrachten vormen het hart van de organisatie en dragen de visie van de school uit. Leraren kunnen leerlingen leren zelfvertrouwen te ontwikkelen, hen leren anders over zichzelf te denken en ze helpen te ontdekken wie ze (willen) zijn. Het beste instrument ben je als leraar zelf! En daarom zijn leraren zo belangrijk. Alle leerlingen ontwikkelen zich anders. Waarom is dat zo en hoe kan je ervoor zorgen dat jouw leerlingen belangrijke vaardigheden, zelfverantwoordelijkheid en het vermogen om relaties aan te gaan zo goed mogelijk ontwikkelen?

Regiefuncties zorgen ervoor dat leerlingen zelf invloed kunnen uitoefenen op hun gedrag en leerproces. Hierdoor leren leerlingen zichzelf kennen, ervaren ze dat ze keuzes hebben en krijgen ze meer zelfvertrouwen. Ze hangen dan ook samen met de ontwikkeling van de zogenaamde 21e eeuwse vaardigheden! Een leraar kan met een bewuste basishouding passend en goed onderwijs bieden in een volle klas! Hoe doe je dat?

Jezelf zijn en professional zijn is het antwoord. Weten wie je bent en welke waarden je hebt, het onderwijs betekenisvol en een rijke leeromgeving creëren waar kan worden geoefend met vaardigheden, samenwerken met je docententeam, weten welk effect je handelen heeft op het denken en doen van jouw leerlingen. Handelen vanuit je gevoel en tegelijkertijd bewust bezig zijn met elke leerling.

Doelgroep

Leerkrachten, OOP en geïnteresseerde Ib’ers.

Inhoud

Regie versterkend handelen biedt het een kader voor een veilig pedagogisch klimaat waarin relaties, ontwikkeling en leren centraal staan. Regieversterkend handelen betreft een ontwikkelingsgerichte handelswijze van ouders en professionals ten aanzien van kinderen, jeugdigen en volwassenen. Deze handelswijze gaat ervan uit dat mensen beschikken over zogenoemde regiefuncties. Deze functies zijn in ontwikkeling gedurende het hele leven en zijn van invloed op het vermogen om autonoom te handelen en relaties aan te gaan. Deze regiefuncties zijn bij kinderen en volwassenen in ontwikkeling en kunnen versterkt worden doordat ouders of professionals zoals leerkrachten een bewuste basishouding aan nemen. Het kind zien, accepteren en bewust maken van keuzes en mogelijkheden staat hierbij centraal. Aandacht voor de basishouding van professionals is essentieel bij het aangaan van een zinvolle relatie met leerlingen gericht op vertrouwen in ontwikkeling en perspectief.

De training is gericht op meer regie/ eigenaarschap. Het gaat hier om de balans van het geven en nemen van regie in de klas of leerplein. De leraar leert op waarde gerichte manier het klasse management vorm te geven, gebaseerd op gedeelde inspraak meet met behoud van regie. Goed weten binnen welke kaders leerlingen regie krijgen is hierbij van groot belang.

Doel:

  • Je bent je bewust van je eigen drijfveren, talent, voeding en rol.
  • Je weet gebruikt te maken van de drie principes van regieversterkend handelen.
  • Je kent de technieken die bijdragen aan het bewustzijn, regie en veerkracht bij leerlingen en ouders.
  • Je hebt kennis over de sociaal- emotioneel en cognitieve ontwikkeling van kinderen.
  • Je hebt kennis van groepsprocessen.
  • Je begrijpt welke mechanismen onder gedrag liggen en hoe je hier leerlingen bewust van kan maken en kan versterken.
  • Je bent je bewust van je basishouding in de klas.

Door wie?

Mevr. drs. E.I. (Elena) Carmona van Loon heeft gestudeerd aan de faculteit voor menswetenschappen in Leiden en is in 1996 afgestudeerd als orthopedagoog en in 2013 als orthopedagoog-generalist (post-doc). Elena Carmona van Loon is eigenaar van Carmona ontwikkeling. Daarnaast geeft zij trainingen en deskundigheidsbevordering in het onderwijs.

In het bijzonder richt zij zich op het regieversterkend handelen in de jeugdzorg en onderwijs. Een kijk op ontwikkeling van kinderen en jongeren die zij zelf heeft beschreven en ontwikkeld waar veel belangstelling voor is.

Elena Carmona van Loon richt zich eveneens op school en directieteams om hen te inspireren de regie van een ieder in de school te versterken. Ook is zij een veelgevraagd spreker op congressen in Nederland!  https://regieversterkendhandelen.nl/

Datum

Woensdag 11 maart 2020 van 14:00 tot 17:30

Kosten

Vanwege de externe spreker is een minimaal aantal van 10 deelnemers vereist en kunnen geen Adapturen worden ingezet. De kosten bedragen € 150 per persoon.

Aanmelden voor deze cursus