Workshops in de middag

Erik Timmerman: praktisch ingezet op het versterken van vaardigheden

Je kent ze wel: de leerlingen uit je klas die regelmatig hun spullen laten vallen of die zelfs van hun stoel vallen. Van wie je de dictees niet of nauwelijks kunt lezen en van wie de handvaardigheidswerkstukken er nooit zo mooi uitzien, omdat ze onder de lijm zitten. Die nog aan het zoeken zijn naar hun spullen als je wilt beginnen. Die hun spullen bij de kapstok laten liggen of die regelmatig zonder gymspullen op school komen. Die de ene dag hun werk redelijk kunnen maken en de volgende dag alles kwijt lijken te zijn. Je wilt ze wel ondersteunen, maar ja … hoe doe je dat ?

Inhoud: in de bijeenkomst  wordt heel praktisch ingezet op het versterken van de pedagogische en didactische vaardigheden van de onderwijsgevende. Dit gebeurt doordat de onderwijsgevende:

  • Inzicht wordt geboden in de gevolgen van motorisch onhandigheid (DCD) op het cognitieve functioneren en op het leerproces van de leerling;
  • Inzicht wordt geboden in de gevolgen van de motorische onhandigheid (DCD) op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling;
  • Een fractie ervaart van wat motorische onhandigheid betekent voor de leerling in het dagelijkse schoolleven;
  • Handreikingen worden geboden voor de ondersteuning van de betreffende leerlingen. (tips voor te gebruiken materialen en tips voor de pedagogisch didactische aanpak).

Erik is ambulant begeleider Adapt cluster 3.

Bart Kloppenburg: Effectief afstemmen en samenwerken tussen school, ouders en jeugdzorg. De praktijk op de Timotheüsschool…

De Timotheüsschool streeft naar optimale afstemming en samenwerking tussen school, ouders en (jeugd)zorg. Hoe dit proces wordt vormgegeven komt u te weten in deze workshop.

Bart is directeur Adapt/BAO de Timotheüsschool

Tetta Talma en Hanneke Maurer: Snap ik je goed?

Aan de hand van een casus brengen we samen de onderwijsbehoeften van een leerling in kaart en stellen we een plan op. We brengen prioriteiten aan, zoomen in op de rol van de leerkracht en bekijken hoe wij vanuit EC Adapt de school kunnen ondersteunen met onze expertise op het gebied van gedrag en de spraak- en taalontwikkeling. Deze workshop wordt alleen in de eerste ronde gehouden.

Hanneke is ambulant begeleider Adapt specialist gedrag / leerkracht SBO.

Tetta is ambulant begeleider Adapt en logopedist.

Petra van Gaalen en Petra Hol: ‘Passend onderwijs: een succes ??!!’

De opdracht van Passend onderwijs is om onderwijs aan te bieden dat voor iedere leerling passend is bij zijn of haar onderwijsbehoefte en mogelijkheden. Binnen het samenwerkingsverband moet een dekkend netwerk van voorzieningen zijn zodat voor elke leerling een passende plek is.

Kijkend naar de huidige situatie zien we verschillen in hoe scholen deze opdracht opgepakt hebben. Veel scholen worstelen ook met deze opdracht. We zien in de CTT Zwolle de afgelopen maanden een sterke toename van het aantal aanmeldingen. Wat zegt dit over passend onderwijs?

In deze workshop willen we brainstormen over de kansen en uitdagingen die passend onderwijs ons nu biedt. Wat heb jij gedaan om het onderwijs zo te bieden/vorm te geven dat dit passend is bij de onderwijsbehoeften en mogelijkheden van leerlingen. Wat zijn jouw parels en waar liggen jouw puzzels. Wat kunnen we van elkaar leren en waar moeten we de krachten meer bundelen?

Petra van Gaalen is NVO orthopedagoog-generalist Adapt/CTT

Petra Hol is NVO orthopedagoog-generalist en EB-er Adapt.

Verder lezen of direct

Aanmelden voor deze studiedag


Effectief afstemmen en samenwerken tussen school, ouders en jeugdzorg.

De praktijk op de Timotheüsschool…