Opfriscursus Taakspel

 

Data

De cursus Taakspel is op aanvraag beschikbaar.

De opfriscursus wordt gehouden op dinsdag 19 november van 16:00 tot 18:00

Aanleiding

Taakspel is gericht op het vermeerderen van taakgericht gedrag en het verminderen van regelovertredend gedrag bij kinderen en het bevorderen van een positief onderwijsklimaat. Uiteindelijk doel is beginnend probleemgedrag bij kinderen in een vroeg stadium te verminderen en om te buigen in positiever gedrag.

Doelgroep

Leerkrachten.

Taakspel in de Klas wordt gespeeld in de groepen 3-8 van het regulier en speciaal basisonderwijs, Taakspel voor Kleuters is geschikt voor de groepen 1 en 2 ( groep 3) en de Buitenschoolse opvang.

Inhoud

Taakspel is een bewerking van het Amerikaanse programma ‘The Good Behavior Game’ (GBG). Dit programma werd in de jaren ’60 ontwikkeld op The Johns Hopkins University in Baltimore.

Taakspel is een groepsgerichte aanpak waarbij op planmatige wijze en spelenderwijs het gedrag van leerlingen en leerkrachten positief wordt beïnvloed. De klas wordt na een observatieperiode door de leerkracht in teams verdeeld. Leerlingen die bij elkaar in een team zitten, stimuleren elkaar zich aan de regels te houden, zodat zij als team in aanmerking komen voor een beloning. Taakspel kan aan de situatie worden aangepast door met meer of minder regels te werken, door het langer of korter te spelen, door de beloning direct of uitgesteld te geven.

De leerkracht leert vooral aandacht te besteden aan gewenst gedrag. De leerlingen leren op deze manier dat ze aandacht krijgen als ze gewenst gedrag laten zien. Regelovertredend gedrag neemt af, omdat dit onverenigbaar is met taakgericht gedrag. Op basis van gedragstherapeutische principes is veel aandacht voor positief gedrag en wordt negatief gedrag zoveel mogelijk genegeerd. Voor het meest optimale resultaat is het aan te bevelen te starten in september/ begin van het schooljaar

Taakspel blijkt nu ook een positieve invloed te hebben op pestgedrag. Zo blijkt uit het rapport ‘Wat werkt tegen pesten’ dat 24 mei 2018 is verschenen. Op basis van het onderzoek beschouwt de Commissie Anti-pestprogramma’s Taakspel als een geschikt programma tegen pesten voor de jongste kinderen in de basisschoolleeftijd (het onderzoek vond plaats in de groepen 3, 4 en 5). Het rapport ‘Wat werkt tegen pesten’ beschrijft de effectiviteit van kansrijke programma’s tegen pesten in de Nederlandse onderwijspraktijk.

Omvang

Leerkrachten nemen deel aan een traject, waarbij in 3 trainingen van elk twee en half uur, gedurende het schooljaar uitleg wordt gegeven over Taakspel en geoefend wordt met het spel. Vervolgens speelt de leerkracht het spel 3 keer per week met zijn of haar groep. Daarbij krijgt de leerkracht begeleiding in de vorm van 10 klassen consultaties / coaching bezoeken.

Door wie

Taakspel wordt verzorgd door Hanneke Maurer, onderwijsspecialist en  gecertificeerd Taakspeltrainer, opgeleid door de ontwikkelaars van Taakspel; de CED groep Rotterdam.

Kosten

De cursus Taakspel is op offertebasis beschikbaaar. Aan de opfriscursus op dinsdag 19 november kunt u deelnemen voor één uur Adapt of € 50.

Aanmelden voor deze cursus