Training regieversterkend handelen voor directie en IB-ers

Aanleiding

Ben jij de schoolleider of IB ‘er die je wilt zijn?

Spreek de taal van je team. Deze tijd vraagt om eigenheid en verbinding. Weten waar je het voor doet, hoe je iedereen betrekt en focust op ontwikkeling. Een goede schoolleider en IB’er is zich bewust van zijn invloed en weet hoe hij de wijsheid of inzichten van het team kan inzetten. Een onderwijsleider die als gids fungeert en meedenkt over hoe je te verhouden tot al wat zich aandient draagt bij aan bewust leraarschap. Een leraar die in staat is tot zelfreflectie en voldoende afstand kan nemen van de dagelijkse gebeurtenissen.

Doelgroep

Directeuren en Intern Begeleiders

Inhoud

Regieversterkend leiderschap gaat over regie geven aan je team. Dat is iets anders dan het vertrouwen op eigen inzicht of kunnen; het is het samen ondernemen en de ‘intrinsieke’ drijfveren en wijsheid van het team versterken.

Het is regie nemen wanneer  de school uit koers raakt en belangrijke waarden en daarmee relaties tussen mensen worden aangetast. Dit vraagt om leiderschap met een heldere bedoeling met oog voor het geheel. Iedereen doet ertoe. Een leider die weet hoe je ouders, leraren, OOP en leerlingen kan verbinden aan de waarden van de school.

En dat is nodig om in een veranderende tijd een koel hoofd en warm hart te houden. Dit alles vraagt veel van de vermogens van schoolleiders en IB’ ers om te observeren, analyseren en luisteren met zowel je verstand als je intuïtie.

Het doel van deze training is de basishouding van de onderwijsleiders en intern begeleiders te versterken. Een basishouding gericht is op het vergroten van zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid en regie van de leraren. Het maakt mogelijk dat een ieder vanuit zijn eigenheid en professionaliteit blijft handelen en in zijn kracht blijft.

Doelen:

-Je bent je bewust van je eigen stijl, inspiratie, drijfveren en waarde.

-Je weet gebruik te maken van de vijf bouwstenen van zinvolle relaties bij het borgen van een inspirerende en professionele cultuur. Regie geven en nemen.

-Je weet hoe je bijdraagt aan een waardengerichte cultuur waar reflectie en ambitie centraal staan.

-Je bent je bewust van de hedendaagse contexten wat dat betekent voor de leerling die de school wil afleveren.

-Je weet gebruik te maken van de regieversterkende vraagtechniek (luisteren, talent en drijfveren zichtbaar maken en doelgericht blijven).

-Je weet hoe je overzicht houdt, richting geeft en een teamcultuur creëert waar ruimte is voor eigenaarschap en gedeelde verantwoordelijkheid.

Door wie?

Mevr. drs. E.I. (Elena) Carmona van Loon heeft gestudeerd aan de faculteit voor menswetenschappen in Leiden en is in 1996 afgestudeerd als orthopedagoog en in 2013 als orthopedagoog-generalist (post-doc). Elena Carmona van Loon is eigenaar van Carmona ontwikkeling. Daarnaast geeft zij trainingen en deskundigheidsbevordering in het onderwijs.

In het bijzonder richt zij zich op het regieversterkend handelen in de jeugdzorg en onderwijs. Een kijk op ontwikkeling van kinderen en jongeren die zij zelf heeft beschreven en ontwikkeld waar veel belangstelling voor is.

Elena Carmona van Loon richt zich eveneens op school en directieteams om hen te inspireren de regie van een ieder in de school te versterken. Ook is zij een veelgevraagd spreker op congressen in Nederland!  https://regieversterkendhandelen.nl/

Datum

Donderdag 10 oktober 2019 van 09:00 tot 13:00

Kosten

Vanwege de externe spreker is een minimaal aantal van 10 deelnemers vereist en kunnen geen Adapturen worden ingezet. De kosten bedragen € 150 per persoon.

Aanmelden voor deze cursus