Masterclass: De ZML-Leerling binnen de reguliere school

Data

Donderdag 6 februari van 15:30 tot 17:30

Aanleiding

Ouders / verzorgers van een kind met een verstandelijke beperking en/of forse ontwikkelingsachterstand stappen op jullie school binnen en geven aan dat ze hun kind willen opgeven. Is jullie procedure voor aanname dan voldoende uitgekristalliseerd om de juiste vragen te stellen en om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden van het kind? Krijg je de onderwijsbehoeften van het zeer moeilijk lerende kind voldoende in beeld ? Weet je of de medewerkers van jullie school voldoende zijn toegerust om het betreffende kind goed onderwijs te bieden? En wat te doen als gedurende de schoolloopbaan na onderzoek blijkt dat een leerling zeer moeilijk lerend is? Weten jullie dan op welke manier je het kind het beste kunt laten leren? Wil je meer weten, schrijf je dan in voor deze masterclass!

Doelgroep

Intern begeleiders en directeuren van basisscholen

Inhoud

In deze workshop wordt ingezoomd op de theorie achter de leerstijl van veel ZML kinderen(hoe leren ze) en op de specifieke onderwijsbehoeften. Krijg je zicht op de voordelen voor het kind om onderwijs op een reguliere basisschool te volgen, wat de (mogelijke) meerwaarde voor je school is, maar ook geven we je zicht op de valkuilen. Bijv. de discrepantie tussen de cognitieve en de sociaal emotionele ontwikkeling waardoor gedragsproblemen niet altijd goed geïnterpreteerd worden. Aan het eind beschik je over een stroomdiagram, waarmee je de juiste stappen kunt zetten en de juiste vragen kunt stellen om het verhaal voor alle betrokkenen helder te krijgen om een afgewogen beslissing te nemen bij de aanname of ergens onderweg als het kind al bij je op school zit. Ook is er tijd om vragen te stellen.

Omvang

Eenmalig, 2 uur

Door wie

Deze cursus wordt verzorgd door Bettine de Jong (orthopedagoge E.C. Adapt) en Erik Timmerman (specialistisch begeleider E.C.Adapt)

Kosten

De kosten voor deze masterclass bedragen €75 of één uur ingekochte Adapt schooluren

Aanmelden voor deze cursus