Niet bij elk kind gaat alles van een leien dakje. Vaak bent u het als ouder(s) zelf die merkt dat uw kind zich niet goed ontwikkelt. Wanneer u denkt dat er nader onderzoek nodig is om duidelijk te krijgen wat er met uw kind aan de hand is, kan dat in een aantal gevallen via de school georganiseerd worden. Uw kind wordt dan eerst op school besproken met de extern begeleider (orthopedagoog/psycholoog) van de school voordat er besloten wordt tot nader onderzoek.

Soms kan dit niet via school plaatsvinden en daarom bestaat de mogelijkheid van particuliere dienstverlening. Vanuit Expertisecentrum Adapt zal er op basis van psychodiagnostisch onderzoek een advies gegeven worden om te komen tot passende hulpverlening voor uw kind met zijn/haar ondersteuningsbehoeften, waarbij er over het algemeen ook contact is met school.