Hier vindt u interessante links van websites met informatie over onderwijs en zorg geschikt voor ouders.

Informatie over leer- en gedragsproblemen en de sociaal-emotionele ontwikkeling

Balans – oudervereniging: http://www.balansdigitaal.nl/
Balans is een landelijke vereniging voor ouders van kinderen met leer- en gedragsproblemen.

Steunpunt Dyslexie: http://www.steunpuntdyslexie.nl/

Makkelijk Lezen Plein: http://www.makkelijklezenplein.nl/

Kenniscentrum Kinderen en Jeugd – oudergedeelte: http://www.kenniscentrum-kjp.nl/nl/clienten

Sclera pictogrammen: http://www.sclera.be/
Uitgebreid bestand van gratis te downloaden zwart-wit pictogrammen.

Instanties

Kennis- en behandelcentrum Dyslexie: http://www.kbc-dyslexie.nl/

Bureau Jeugdzorg: http://www.bjzo.nl/

Trias Jeugdhulp: http://www.triasjeugdhulp.nl/

Centrum voor Jeugd en Gezin:
- http://www.cjgzwolle.nl
- http://www.cjgzwartewaterland.nl/
- http://www.cjgoldebroek.nl/

GGD IJsselland: http://www.ggdijsselland.nl/