Hier vindt u interessante links van websites met informatie over onderwijs en zorg geschikt  voor professionals in het onderwijs.

Passend onderwijs

(speciaal) Onderwijs

Gedrag- en Leermoeilijkheden

Nederlands Jeugd Instituut /Jeugdinterventies: http://www.nji.nl
Het Nederlands Jeugdinstituut is het landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken. Het NJI ontwikkelt, beheert en verspreidt onder andere kennis over bewezen effectieve behandelprogramma's en interventies in de jeugdsector.

Balans – oudervereniging: http://www.balansdigitaal.nl/
Balans is een landelijke vereniging voor ouders van kinderen met leer- en gedragsproblemen.

Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie http://www.kenniscentrum-kjp.nl/
De vereniging Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie bundelt kennis over psychische problemen bij kinderen en jongeren. Vervolgens maakt het Kenniscentrum die kennis toegankelijk voor professionals, ouders & jongeren, gemeenten en scholen. Zo draagt het Kenniscentrum bij om de jeugdhulp te verbeteren en krijgen kinderen met ernstige psychische problemen de beste zorg. Omdat kennis alleen waarde heeft als er voor een kind of gezin daadwerkelijk iets verbetert.

Trimbos Instituut: http://www.trimbos.nl/
Het Trimbos-instituut zet zich in voor het verbeteren van de geestelijke gezondheid door het delen van kennis.

Masterplan Dyslexie: http://www.masterplandyslexie.nl/

Sclera pictogrammen: http://www.sclera.be/
Uitgebreid bestand van gratis te downloaden zwart-wit pictogrammen. Het Masterplan Dyslexie heeft als doel een systematische en geïntegreerde aanpak van dyslexie in het onderwijs te realiseren